Monday, 10 October 2011

Judul : Bekal Dakwah

Penulis  : Syaikh Mustafa Masyhur
Harga   : RM 25
Buku ini menginspirasi kita untuk membekali dengan segala yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan (dakwah) yang mengantar pada tujuan yang diidam – idamkan. Bekal yang dapat memantapkan hati kita. Ia bukan hanya sekedar bekal, akan tetapi perniagaan yang ditawarkan Allah SWT . sebagaimana firman-Nya, “ hai orang – orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?” (Ash shaff:10).

Buku ini juga menerangkan, bagaimana menghadirkan bekal dalam diri kita agar tidak merasa lelah dan futur ketika menempuh perjalanan (dakwah) yang jauh. Bahkan, di dalam buku ini dijelaskan pula bahwa di setiap amalan – amalan yang tengah diperintahkan Allah SWT mengandung bekal, seperti yang tertulis dalam sub bab, antara lain : Dalam sirah yang yang harum terdapat bekal, Dalam ibadah shalat terdapat bekal, Dalam ibadah puasa terdapat bekal, Dalam qiyamul lail terdapat bekal, serta pada amal yang shalih terdapat bekal.

Bahasa yang dipakai dalam buku ini pun sangat mudah dipahami. Setiap makna diutarakan apa adanya, tanpa terkesan memaksakan dan danpa menggurui. Untuk memahaminya juga tidak perlu berpikir panjang, cukup membacanya untuk diketahui maknanya.

No comments:

Post a Comment